โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            เพื่อนักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
            ณ สนามกีฬาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี