บรรยากาศการับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

            วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี