โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี