โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ

            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี