คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            ได้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC
            ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี