กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014

            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี