โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557

            เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี