โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2557

            วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
            ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
            วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี