โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรรณพร โพธิจันทร์

            ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี