โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นำเสนอโครงการยุวชนตำรวจ รุ่นที่ 3

            โดยรองผู้อำนวยการพงศ์ภาณุ นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์
            ครูศราวุฒิ โมกกงจักร และคณะนักเรียน
            วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี