จังหวัดปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557

            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนปทุมวิไล