โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557

            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี