จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี