นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย

            เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศรวมหาราร ตอน ยุทธหัตถี
            วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต