บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียน ม.5 และม. 6

            ได้รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์