บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียน ม.2 และม. 3

            ได้รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์