โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

            นายชาญ พวงเพ็ชร นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี