นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดธนาคารออมสินโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
            วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ ธนาคารออมสินโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี