โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แสดงนิทรรศการ Best Pratice

            งาน สพม.4 ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี
            วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต