คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

            โครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร หอวัง สู่ หอวัง ปทุมธานี
            ได้รับการบรรยายโดย ผอ.สุกัญญา สันติพัฒนาชัย อดีต ผอ.โรงเรียนหอวัง
            ผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผอ.โรงเรียนหอวัง
            ผอ.โชว์นันท์ มารุตวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา
            ผอ.วีระชัย สิทธิโชค อดีต ผอ.โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            โครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร หอวัง สู่ หอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ ไร่กุสุมา จ.สระบุรี