โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ

            เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ ลาดหน้าเสาธรง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี