โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

            ทุกวันที่ 29 ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            จัดแสดงผลงานนักเรียน เปิดตลาดนัดนักเรียน กิจกรรมภาษาไทย
            วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลาดหน้าเสาธรง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี