กีฬาสามัคคี พี่และน้อง โรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            การแข่งขันฟุตบอลคณะครูระหว่าง ห.ว. กับ ห.ว.ป.
            โดย ผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และ
            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมการแข่งขันฟุตบอล
            วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร