โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

            เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2556
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี