กองลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมเดินสวนสนาม

            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธาน
            วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี