กองลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมเดินสวนสนาม

            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานี
            วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิไล