โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556

            ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานในพิธี
            โดย สุนทรภู่ ได้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก
            และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทย
            วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี