โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

            ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นักเรียนนำดอกไม้ พวงมาลัย ดอกเข็ม
            มากราบคุณครูที่คอยอบรม สั่งสอนแก่ลูกศิษย์
            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน