โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก
            วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี