โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับดร.เดชา พวงงาม

            เข้ารับดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และคณะผู้บริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี