โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

            นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
            และคณะครโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร สพม. เขต 41
            เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
            วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี