โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทำบุญวันบุพการี ประจำปี 2556

            เพื่ออุทิศถึงคุณตาสวอง และคุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตรทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี