โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสัมมนาและทัศนศึกษาจังหวัดชลบุร

            โครงการ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
            คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร
            คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภาโรงเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
            วันพุธที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556
            ณ สวนนงนุช และบ้านสุขาวดี จังหวัดชลบุรี            ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
            นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายยกชมรมผู้ปกครองและครู
            วิทยากรโครงการ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
            ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี            กิจกรมการแสดงของคณะครูน้องใหม่
            คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร และคณะครู
            คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
            ร่วมผูกแขนต้อนรับคณะครูน้องใหม่
            ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี            ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ มอบของที่ระลึก
            ให้กับตัวแทนสวนนงนุช คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป
            ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี            คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร
            คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภาโรง
            ทัศนศึกษาบ้านสุขาวดี พร้อมฟังการบรรยายจาก ดร.ปัญญา โชติเทวัญ
            ณ บ้านสุขาวดี จังหวัดชลบุรี