โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

            วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 รอบเช้า ม.2 รอบบ่าย ม.5
            วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 รอบเช้า ม.3 รอบบ่าย ม.6
            วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี