องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู
            คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และแขกผู้มีเกียรติ
            ร่วมพิธียกเสาเอก-ยกเสาโท อาคารเรียน อบจ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ