โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

            มหกรรมตลาดนักเรียนต่อชั้น ม.1 และม.4
            จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
            นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี