จังหวัดปทุมธานี จัดงานช่วยเหลือชาวบ้าน

            นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
            นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
            และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
            ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนตาม
            โครงการ จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์
            บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
            ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
            วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี