โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

            ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรชัย ภิญโญชีพ
            องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย แลผู้ปกครอง
            ร่วมจัดงานวันเด็กแห่ชาติ ปี 2556
            วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี