โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานปีใหม่ 2556

            ได้รับเกียรติจาก ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
            คณะกรรมการการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู
            กลุ่มแม่บ้านบางสิงห์ ชุมชน และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมสังสรรค์งานปีใหม่ 2556
            วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี