โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงผลงานและแข่งขัน

            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
            ครั้งที่ 62 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
            ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง