โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมถวายพระพร

            เนื่องคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555
            นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี