โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

            คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันที่ 5 ธันวาคม 2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี