โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ

            การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
            และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากภายนอก รอบ 3
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555