โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
            นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ประธานในพิธี
            ร่วมด้วย นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
            นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ครู นักเรียน แขกผู้เกียรติร่วมตักบาตรพระ 10 รูป
            และร่วมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ