Avatar

นายธนพจ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายรณกฤต แสนพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา

นางสาวกนกวรรณ ปัญญา

นางสาววาสนา ล่าลับ

นางสาวศศิวิมล รถมณี

นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์

นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง

นายธานี พันธุ์ไม้สี

นายบุญธรรม เริงรื่น