หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูเจริญ ทองอ่อน      หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูธนกฤต ปทุมมาศ
ครูพัชรา สลัดทุกข์
ครูฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม
ครูสุภาพร ภู่พุดตาล
ครูวิภา ตูบุดดา
ครูกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
ครูนกพร เพชรสวัสดิ์
ครูวัชริฎา เพ็งศรี