หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


เพลงประจำโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
                 1. ไม่ลืมหอวัง >>>
                 2. มาร์ชหอวัง >>>
                 3. หอวังรำลึก >>>
                 4. ฟ้าหอวัง >>>
                 5. ลาแล้วหอวัง >>>
                 6. ลาแล้วหอวัง แบบใหม่ >>>
                 7. หอวังคำนึง >>>
                 8. หอวังนำชัย >>>