หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูอมรรัตน์ วงษ์ดวงแก้ว      หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูธนกร อุไรรัตน์
ครูวัชรัตน์ โอภาสพินิจ
ครูแพรว อนุรักษ์
ครูเมธาพร กรอบสนิท
ครูสุริยพงษ์ กำปั่นทอง