หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2978-8043